Spuštěné projekty | Pražské Ulice

rohanske-nabrezi.cz

Celý článek
www.rohanske-nabrezi.cz  - Rohanské nábřeží nikdy nebylo nábřežím v pravém slova smyslu. Jde totiž o širokou silniční komunikaci vedenou po trase zasypaného ramene Vltavy, které v minulosti oddělovalo Rohanský ostrov od pevniny a plnilo...

ulicesokolovska.cz

Celý článek
www.ulicesokolovska.cz  - Sokolovská ulice byla založena v roce 1817 pod názvem Hlavní, jelikož se jednalo o hlavní komunikaci nově vzniklého Karlína.  V roce 1948 došlo k přejmenování celé ulice na dnešní název Sokolovská na počest...

ulicekaprova.cz

Celý článek
www.ulicekaprova.cz - Ulice Kaprova je jedna z nejstarších pražských ulic. Spojuje náměstí Jana Palacha a náměstí Franze Kafky. Mezi její dominanty patří budova Fylozofické Fakulty Univerzity Karlovy. Kromě dalších zajímavostí tady můžete navštívit...

ulicerytirska.cz

Celý článek
www.ulicerytirska.cz  - Rytířská ulice vznikla zástavbou Nového tržiště a název nese nejspíš na počest události z 2.září 1347, kdy se na jejím území konala korunovace Karla IV. Hosty tehdy obsluhovali rytíři na koních a součástí oslav byly i...

vaclavske-namesti.cz

Celý článek
www.vaclavske-namesti.cz  - Václavské náměstí je přažské kulturní a obchodní centrum. Je to 750 m dlouhý a 60 m široký bulvár Nového Města. Má tvar obdélníku a svažuje se od ulice Wilsonova směrem k Můstku, který tvoří hranici Starého...

ulicekorunni.cz

Celý článek
http://www.ulicekorunni.cz/  - Ulice Korunní vychází z náměstí Míru a je rovnoběžná s ulicí Slezskou. Po obou stranách je lemována stromořadím a  po celé své délce jezdí ulicí tramvaj, s výjimkou prvníhího bloku domů u náměstí Míru, ze...

uliceujezd.cz

Celý článek
www.uliceujezd.cz  - Ve 12. století se Újezd rozkládal na území mezi břehem Vltavy, petřínským svahem, kostelem svatého Jana a kostelem svatého Filipa a Jakuba. Osada původně patřila ke Smíchovu, po vybudování Hladové zdi se ale stala součástí...

ulicekarmelitska.cz

Celý článek
www.ulicekarmelitska.cz  -  Až do poloviny 14. století byla dnešní Karmelitská ulice za hradbami Malé Strany. Za vlády Karla IV. se hradby posunuly na jih ke Smíchovu, a tak se dnešní Karmelitská i část osady Újezd staly součástí města. Ulice...

ulicevinohradska.cz

Celý článek
www.ulicevinohradska.cz  - Vinohradská třída je asi 4 kilometry dlouhá ulice, která vychází z Václavského náměstí a vede přes Vinohrady a Žižkov do Strašnic, kde na křižovatce se Starostrašnickou volně přechází v ulici Černokostelecká. Převážná...

hradcanske-namesti.cz

Celý článek
www.hradcanske-namesti.cz  - Hradčanské náměstí je hlavní náměstí Hradčan ležící v bezprostřední blízkosti Pražského hradu. Z východní strany navazuje na 1.hradní nádvoří, západní vstupní bránu a západní průčelí Pražského hradu. Na jeho jižní...

ulicenerudova.cz

Celý článek
www.ulicenerudova.cz  - Trasa ulice vznikla při novém založení Malé Strany za Přemysla Otakara II. v roce 1267. Tehdy končila Strahovskou branou v místech, kde dnes navazuje na ulici Úvoz. Název nese po českém spisovateli a básníkovi Janu...

ulicejankovcova.cz

Celý článek
www.ulicejankovcova.cz  - Jankovcova ulice spojuje Plynární a Jateční ulici. Je dlouhá asi 1850 metrů a vznikla jako komunikace spojující Bubenské nádraží a Holešovický přístav. Je pojmenována po českém antifašistovi Wolfgangu Jankovcovi...